MonteFjanton premiärvisar Felix Recenserar

MonteFjanton premiärvisar Felix Recenserar

Scen 1

Humorgruppen visar ett avsnitt av Felix Recenserar. Möjligheten att ställa frågor finns också