DC/Marvel panel with Paul Renaud & Pere Perez

DC/Marvel panel with Paul Renaud & Pere Perez

Scen 2

Paul Renaud har länge jobbat för Marvel och Pere Perez har gjort mest jobb för DC Comics. I denna panel fokuserar vi på skillnader och likheter mellan de båda giganterna.